درادامه پست قبل

 

دیوان بابا طاهر صفحه اول

و این هم عکسهای دختران نازنین من قلب


                      زهرا خانم  ماچ                                             فاطمه خانمقلب

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
متين وروجك

بهشت در دستان مادرم بود وقتی من به دنیا آمدم، مادرم آن را زمین گذاشت تا مرا در آغوش بگیرد از آن زمان بهشت زیر پای اوست روز مادر مبارککککککککک

باشو

چه دخترای نازی خدانگهداره خدا بهر کسی دختر نمیده خوش به حالت